Asiantuntijapalveluja,

ammattilaiselta ammattilaiselle.

Tarjoamme suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja kahdella toimialalla.

Palvelumme terveydenhuoltoalalle

 

Erikoisosaamiseemme kuuluvat esimerkiksi

 • leikkausosastot

 • tehohoito ja -valvontaosastot

 • synnytysosastot ja vastasyntyneiden hoito

 • ensiapu- ja päivystysyksiköt sekä poliklinikat

 • kuvantaminen ja sädehoito

 • suun terveydenhuolto

 • kuntoutusyksiköt

 • huolto- ja siivouskeskukset

 • keskusvälinehuollot

 • laboratoriot, puhdastilat ja apteekit

 • obduktio ja patologia

Kokonaisvaltaisia sairaalateknisen suunnittelun asiantuntija- ja suunnittelupalveluja. 

Olemme sairaalateknisen suunnittelun ammattilaisia. Sairaalatekninen suunnittelu on monipuolinen ja haastava toimiala, jossa yhdistyy useita rakennussuunnittelun, laitetekniikan ja terveydenhuollon hoito- sekä tukipalvelujen osaamisalueita.

 

Palvelumme kattavat kaikenkokoiset terveydenhuollon tilat ja rakennukset terveysasemista yliopistollisiin keskussairaaloihin. Osallistumme täysipainoisesti työskentelyyn koko hankkeen ajan, esiselvityksistä rakentamiseen. Varmistamme että asiakkaallemme suunnitellut tilat ja järjestelmät onnistutaan myös toteuttamaan.

Kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu (KSL)

Suunnittelumme sisältää kattavan ja käyttäjälähtöisen kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun kaikissa suunnitteluvaiheissa. Palvelumme kattavat varsinaisen suunnittelutyön lisäksi tarvittavat selvitykset, vertailut, kustannusarviot, vaatimusmäärittelyt, yhteensovitukset, hankintakonsultoinnin ja valvontatehtävät. Toteutamme poikkeuksetta kaikki suunnitteluhankkeemme tietomallintamalla.

 
Toiminnallinen tila- ja laitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Toimimme terveydenhuollon tilojen ja sairaalatekniikan kokonaisvaltaisina asiantuntijoina terveydenhuollon rakennushankkeissa. Ymmärrämme eri alojen tavoitteiden ja ratkaisujen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Olemme toiminnallisen suunnittelun ammattilaisia. Ymmärrämme ja tunnemme hoito- ja tukipalveluprosessit sekä niiden asettamat vaatimukset tiloille ja laitteille. Avustamme asiakkaitamme ja arkkitehteja tilojen ja rakennusten suunnittelussa.

 
Tietomallintaminen

Toteutamme poikkeuksetta kaikki hankkeemme tietomallintamalla. Koko henkilöstömme on saanut koulutuksen tietomallintamiseen. Hyödynnämme aktiivisesti tietomallintamista ja sen mahdollistamia sovelluksia esimerkiksi käyttäjien osallistamisessa suunnittelutyöhömme.

Tarjoamme sairaalateknisten laitteiden tietomallintamista myös alikonsultointina.

 
Sairaalatekniset erikoisjärjestelmät

Tunnemme erinomaisesti terveydenhuollon rakennuksissa käytettävät erikoisjärjestelmät, kuten esimerkiksi vedenkäsittely-, dialyysi-, pesuaine- ja jätteensiirtojärjestelmät. Toimimme asiantuntijana järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa, kustannusarvioinnissa ja hankinnassa.

 
Laitteiden hankinnan ja uusimisen projektinhallinta ja valvonta

Vastaamme projektinhallinnasta, tilaaja- ja käyttäjäneuvottelujen koordinoinnista, aikatauluksesta ja valvonnasta sairaalateknisten järjestelmien ja laitteiden hankinta- ja uusimisprojekteissa.

 
Kuvantamisjärjestelmien suunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Yrityksellämme on Suomessa ainutlaatuinen osaaminen terveydenhuollon kuvantamislaitteista ja -menetelmistä yhdistelmineen ja variaatioineen. Asiantuntija- ja suunnitteluosaamisemme kattaa esimerkiksi seuraavat kuvantamisen alueet:

 • toimenpideradiologia ja kardiologia (angio-, magneettinavigointi- ja hybridilaitteet)

 • sädehoito ja diagnostinen kuvantaminen (CT-, MR-, LPV-, UÄ-, natiivi-, ortopantomo- ja kartiokeilalaitteet)

 • isotooppikuvantaminen (PET-MR-, gammakamera-, SPECT- ja PET-CT-laitteet).

 
2017_Sitowise_logo_vihreä_5cm.jpg

Copyright © Saircon Oy 2020