Asiantuntijapalveluja,

ammattilaiselta ammattilaiselle.

Tarjoamme suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja kahdella toimialalla.

Palvelumme ruokapalvelualalle

 
Kokonaisvaltaisia ammattikeittiöiden asiantuntija- ja suunnittelupalveluja. 

Olemme ammattikeittiösuunnittelun ammattilaisia. Ammattikeittiösuunnittelu on kokonaisvaltainen prosessi, jossa yhdistyvät ruokatuotannon tehokkuus, tilojen ja tekniikan elinkaari ja muuntojoustavuus, energiatehokkuus sekä tuotannon vaatimat talotekniset järjestelmät.

 

Palvelumme kattavat kaikki ruokapalvelualan julkiset ja yksityiset tilat ja rakennukset, kahviloista ja päiväkotikeittiöistä suuriin lounasravintoloihin, keskuskeittiöihin ja terveydenhuollon ravintokeskuksiin. Osallistumme täysipainoisesti työskentelyyn koko hankkeen ajan, esiselvityksistä rakentamiseen. Varmistamme että asiakkaallemme suunnitellut tilat ja järjestelmät onnistutaan myös toteuttamaan.

Erikoisosaamisemme kattaa suunnittelupalveluiden ohella alueelliset keittiöverkko- ja tarveselvitykset sekä muutos- ja kehityshankkeet​.

Teemme ammattikeittiöihin liittyvää asiantuntija- ja suunnittelutyötä myös alikonsultointina esimerkiksi arkkitehtitoimistoille ja rakennusurakoitsijoille.

Ammattikeittiösuunnittelu

Suunnittelumme sisältää kattavan ja käyttäjälähtöisen ammattikeittiösuunnittelun kaikissa suunnitteluvaiheissa. Palvelumme kattavat varsinaisen toiminnallisen ja layout-suunnittelutyön lisäksi tarvittavat selvitykset, vertailut, kustannusarviot, vaatimusmäärittelyt, yhteensovitukset, hankintakonsultoinnin ja valvontatehtävät. Toteutamme poikkeuksetta kaikki suunnitteluhankkeemme tietomallintamalla.

 
Toiminnallinen tila- ja laitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät

Toimimme ammattikeittiötilojen, -laitteiden ja -tekniikan kokonaisvaltaisina asiantuntijoina ruokapalvelualan rakennushankkeissa. Ymmärrämme eri alojen tavoitteiden ja ratkaisujen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Olemme toiminnallisen suunnittelun ammattilaisia. Tunnemme ruoanvalmistus- ja jakeluprosessit sekä niiden asettamat vaatimukset tiloille ja laitteille. Avustamme asiakkaitamme ja eri alojen suunnittelijoita tilojen ja rakennusten suunnittelussa.

 
Tietomallintaminen

Toteutamme poikkeuksetta kaikki hankkeemme tietomallintamalla. Koko henkilöstömme on saanut koulutuksen tietomallintamiseen. Hyödynnämme aktiivisesti tietomallintamista ja sen mahdollistamia sovelluksia esimerkiksi käyttäjien osallistamisessa suunnittelutyöhömme.

Tarjoamme ammattikeittiölaitteiden tietomallintamista myös alikonsultointina.

 
Ammattikeittiöiden erikoisjärjestelmät

Tunnemme erinomaisesti ammattikeittiöissä käytettävät erikoisjärjestelmät, kuten esimerkiksi biojätteenkäsittely-, pesuaine-, vedenkäsittely- ja vesijäähdytysjärjestelmät. Toimimme asiantuntijana järjestelmäkokonaisuuksien suunnittelussa, kustannusarvioinnissa ja hankinnassa.

 
Laitteiden hankinnan ja uusimisen projektinhallinta ja valvonta

Vastaamme projektinhallinnasta, tilaaja- ja käyttäjäneuvottelujen koordinoinnista, aikatauluksesta ja valvonnasta ammattikeittiölaitteiden ja -järjestelmien hankinta- ja uusimisprojekteissa.

 
2017_Sitowise_logo_vihreä_5cm.jpg

Copyright © Saircon Oy 2020